PIRKADAT
innovációs, információs és pénzügyi tanácsadás

 

 
Az élet 12 aranyszabálya

Akkor most röviden átadjuk azt a tizenkét aranyszabályt, amit a bolygón élő minden egyes embernek el kell sajátítania. Nem lehet kibújni alóla. Az első három alapelv a következő: ŐSZINTESÉG, SZERETET és EGYÜTTÉRZÉS. Az őszinteség annyit tesz, hogy mindig légy igaz magadhoz: az igazság elismerése, az igazság kimondása és az igazságotok megélése.

1.  Az őszinteség aranyszabálya önmagatok hatalmának alapvető leckéjét tanítja. Minél inkább odafigyeltek és éreztek, annál inkább meg fogjátok érteni saját igazságotokat. Minél inkább határt szabtok, és minél inkább élitek önmagatok szeretetét, annál inkább megértitek az Őszinteség fogalmát. Amikor az igazságotokat élitek, ezzel mindenki másnak is felajánljátok az alkalmat, hogy ők is felfedezhessék saját igazságukat, mert minden alkalommal, amikor saját őszinteségetek kapcsán kompromisszumot köttök, egy illúziót támogattok.

2.  A szeretet a feltétel nélküli szeretet és önmagatok szeretetének gyakorlata. A feltételhez kötött szeretet tudatosságából való kitörésről szól. A feltétel nélküli szeretet különösen lényeges lecke manapság. Kormányaitok szerkezetében hatalmas változás megy végbe, és a mai politikusok jó részének szembe kell néznie a feltétel nélküli szeretet valódi jelentésével. Túlságosan sok feltétel lett ráhelyezve az élet szinte minden aspektusára. A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy annyira szeretitek önmagatokat és a másik személyt, hogy határt szabtok, ami lehetővé teszi a többi aranyszabály megvalósulását. Ezek egyike a tisztelet. Amikor magadat tiszteled, akkor biztosítanod kell, sőt ragaszkodnod kell ahhoz, hogy mások is tiszteletben tartsák határaidat. És ahhoz, hogy gyakorold a tiszteletet, neked is tiszteletben kell tartanod mások határait.

A szeretetnek rendkívül sokféle jelentése van, különböző szintekkel és intenzitással bír. Amiről most beszélek, az önmagatok szeretete. A feltétel nélküli szeretet. Ezt az alapelvet a Lady Nada-ként ismert mester lény világítja be. Ez alkalommal Ő az Anyaföld őrzője, és amikor fizikai testben éltem, ő volt a mestervezetőm, akivel rendszeresen kommunikáltam. Felajánlja fényét és szolgálatát mindannyiótoknak egyedülálló módon és feltétel nélkül. Ehhez mindössze annyit kell tennetek, hogy ráhangolódtok tudatosságára, és a segítségéért folyamodtok. Az „önszeretetet” azt jelenti, hogy elfogadjátok magatokat olyannak, amilyenek vagytok, megengeditek magatoknak, hogy emberek legyetek, megengeditek magatoknak, hogy megtanuljátok a leckéiteket, és ezáltal bölcsességre tegyetek szert. Az összes negatív érzelem az elszigeteltség és a bénultság érzését okozza. Továbbá személyes fejlődéseteket is késlelteti. Ennek tovább nincs helye valóságotokban. Ismétlem, a Szeretet Aranyszabálya önmagatok hatalmának ajándékát ajánlja fel az emberiség számára.

3.  A harmadik aranyszabály az EGYÜTTÉRZÉS. Ez a nem-ítélkezés elvét is bevilágítja. Az Együttérzés a Harmadik Aranyszabály, és a Nem-ítélkezés pedig a Negyedik Elv, ezért ezeket együtt fogjuk megtárgyalni. A nem-ítélkezést minden embernek el kell sajátítania, de előtte meg kell érteni, hogy ez mit foglal magában. Az Ítélkezés nagyon könnyen jön, szinte gondolkodás nélkül. Ennek az az oka, hogy az emberek nagy része más egészen kicsi kora óta ezt tapasztalja. Tehát ez az emberi természet részévé vált. Itt az ideje, hogy ez megváltozzon, és ennek a napnak és korszaknak az az óriási ajándéka, hogy mindannyiótoknak megtanítjuk, megmutatjuk az utat, és gyakorlatias eszközöket adunk a kezetekbe, amivel megváltoztathatjátok a kinőtt, idejétmúlt hitrendszereket és programokat, amiket életeitek során elsajátítottatok. A másik ember megítélésével csak önmagatok felett ítélkeztek, ugyanakkor, ha együttérzőek vagytok, azzal lehetővé teszitek belső gyermeketek és kamasz énetek számára, hogy kifejezhessék „hiányosságaikat” és „gyengeségeiket” ugyanolyan módon. Ha folyton elutasítjátok és megtagadjátok hiányosságaitokat és nem néztek szembe az általatok gyengeségnek titulált részeitekkel, soha nem fogtok tudni úrrá lenni felettük. Ezért mielőtt ítélkeztek egy másik személy felett, nézzétek meg azt az aspektust, amit ez számotokra tükröz. Változtassátok ezt át elmétekben együttérzéssé. Ha fivéredet vagy nővéredet az együttérzés fényében látod, akkor a feltétel nélküli szeretettel áldod meg őket, és hozzásegíted őket saját igazságuk felfedezéséhez, saját személyes igazságukéhoz, vagy legalábbis személyes igazságuk felfedezésének folyamatának kezdetéhez, mert látjátok minden alapszabály egymásra épül. Azt sem szabad elfelejtenetek, hogy embertársaitok iránti együttérzésetek nem azt jelenti, hogy tolerálnotok kell azok durva bánásmódját vagy elfogadhatatlan viselkedését. Ebben az értelemben ez arról szó, hogy megállapítjátok, hol tartanak ösvényükön, és meghagyjátok nekik szabad akaratukat, saját eszközeiket, és az ok és okozat természetes törvénye majd gondot visel a többire. Nagyon gyakran amikor abban a helyzetben találjátok magatokat, hogy éppen ítélkeztek valaki felett, az egy alkalom arra, hogy a szívetekbe és az énetekbe nézzetek, az egótokba, és meglássátok, hogy milyen tükröt tart ez elétek.

4.  A negyedik aranyszabály a NEM-ÍTÉLKEZÉS. Általánosságban elmondható, hogy mások megítélése az emberek második természetévé vált, és anélkül teszik ezt, hogy elgondolkodnának rajta, egyszerűen megvizsgálják a másik ember életútját. Sokkal könnyebb megítélni egy másik ember utazását, mint alaposan megnézni saját életét. És ha az emberek továbbra is ragaszkodnak a mások élete feletti ítélkezéshez, anélkül, hogy ugyanabban a „cipőben” járnának, az az ítélet mindig is vissza fog tükröződni az énre, hogy megmutassa a személynek, hogy ítélete gyakorlatilag hol tükrözi az ő saját hiányát vagy élete komoly fájdalmát. Tehát ítéleteitek saját sebeiteket, sérelmeiteket tükrözik.

5.  Az ötödik aranyszabály a KREATÍV KOMMUNIKÁCIÓ, nagyon lényeges folyamat a felemelkedésnél, mivel a kreativitás az, ami lehetővé teszi az elfojtások, elnyomások és a depresszió feldolgozását. A csakrák addig nem képesek a feldolgozásra, amíg az egyén életének bizonyos aspektusait elutasítja. Ezért a kreativitás szerepe a nem tudatos feldolgozás, amennyiben a személy túl mélyen sérült. Ezért van az, hogy a kreatív feldolgozás terápia ennyire lényeges. A Kreatív Kommunikáció azt jelenti, hogy az egyén a kommunikáció összes formáját felhasználja saját maga számára, ami által ez egy kreatív eszközzé válik a kinyilvánításra és a feldolgozásra. Sok ember lezárta ezt a képességét. Ez aztán hatással van és tükrözi a világos, tiszta kommunikációra való képtelenségüket is.

Ez az egyik legfontosabb aspektus az emberekkel való kapcsolat kiépítésében. Ha nem az igazságodat közlöd másokkal, akkor nem fognak megérteni. Az emberek nem fogják tudni, hogyan kezeljenek. Ha nem a Szeretetet kommunikálod a szavaiddal vagy a testbeszédeddel, az emberek sem így fognak rád reagálni. És persze, ha kommunikációddal ítélkezel és kritizálsz, ugyanezt kapod majd cserébe. A Kreatív Kommunikáció roppant nagy hatalom eszköze, és mindenkinek meg kell ezt tanulnia bölcsen használni. A szavak rombolhatnak, ezért minden szó, amit csak kiejtesz a szádon, egy energiamezőt hoz létre. Ez az energiamező aztán kivetül arra a személyre, akiről beszélsz, vagy egy tapasztalatot teremt. A Mesterek gyakran tanították, hogy tudatában kell lenned, hogy milyen energiát vetítesz ki magadból, mert azt fogod megteremteni, és pontosan ugyanez a helyzet a szavakkal is, sőt még inkább, mert a szavaknak nagyobb az erejük, mint a gondolatoknak. Mikor negatívan beszélsz egy másik személyről, azok a szavak megérintik őt, és lángra lobbannak, ami a testi támadás egy formájaként ismert. Azok a szavak egyenesen rád fognak visszapattanni. Az érthető, ha valakivel rosszul bánnak, elárulnak vagy bántanak, akkor nagyon könnyen beszél negatívan a másikról, ugyanakkor többet nyertek, ha a szeretet áldását külditek annak a személynek, hogy ők is megtalálhassák a fényt és a békét önmagukban, mert ha ők megtalálják ezt a pontot magukban, akkor ti is megtaláljátok a békét, a gyógyulást és képesetek lesztek megbocsátani. Megbocsátás nélkül nem lehet tovább lépni. Minden egyes szó teremt valami pozitívat vagy negatívat.

6.  A hatodik aranyszabály a TUDATOSSÁG, a hetedik pedig a FELELŐSSÉG, amik szintén összetartoznak. Ha valaki tudatlanul éli az életét, az egyben felelőtlenül is éli azt. A felelősség nem más, mint az életre való felelet, és amikor nem élsz tudatosan, nem vagy képes azt a képességedet használni, hogy őszintén és szeretettel válaszolj mindarra, amit az élet eléd tár. Sok ember kihúzza magát a felelősség alól, mert nincsenek meg az eszközeik az élet körülményeinek kezelésére. Nem bíznak meg eléggé saját, abban való képességükben, hogy válaszoljanak az élet kihívásaira, annak érdekben, hogy megoldják a problémáikat, hogy megtalálják a megoldásokat. És amikor valaki kívül esik a Szellem és a lélek érintésén, nem képes megtalálni a megoldást. Ezért legyetek tudatában annak abban, hogy miként ítélkeztek mások fölött, és mennyire lépitek át mások személyes határait. Legyetek tudatában annak, hogy milyen feltételeket helyeztek magatokra, mennyire nem tartjátok tiszteletben saját határaitokat azáltal, hogy megengeditek másoknak, hogy rosszul bánjanak veletek vagy, hogy átlépjék saját határaitokat. Legyetek tudatában annak, hogy hogyan használjátok a szeretet energiáját. Legyetek tudatában annak, hogy hogyan használjátok, illetőleg hogyan nem alkalmazzátok a kreativitás hatalmas gyógyító eszközét. És annak is legyetek tudatában, hogy mi az igazságotok.

Ha valaki azt választja, hogy nem tudatos, akkor nem tudatosul benne, hogy ezáltal saját lelke növekedésének a stagnálását választja. A stagnáló, megrekedő energia betegséget idéz elő. Mikor a betegség előáll, nagyon nehéz annak hatásait visszafordítani, és rengeteg erőfeszítés és abszolút tudatosság kell ahhoz, hogy az egyén megértse a betegség eredeti okát. Ez az alapelv arra is kéri az egyént, hogy ismerje fel és vegye tudomásul a tudatosság egyéb formáit is, mint Isten élő aspektusait, akikkel megosztja a teret; ezt sokszor igen nehéz a megérteni a tudatlan embereknek. Meg fogjátok érteni, hogy ha tudatában vagytok az összes életnek; a magatokénak és másokénak, az egy életfontosságú eszközzé fog válni lelketek túlélésében az anyagi világban a nem túl távoli jövőben. Felelősek vagytok magatokért, Istenért és az emberiség többi részéért, hogy tudatosan cselekedjetek hatalmatokban, ami által elősegítitek bolygótok tudatosságának emelését úgy, hogy a Földanyát támogatjátok felemelkedési folyamatában és ezért Ő is támogatni fog benneteket a tiétekben.

8.  A nyolcadik aranyszabály a TISZTELET, ami az egyik legfontosabb: Isten összes teremtményének tisztelete, a legapróbb hangyától kezdve a leghatalmasabb bálnáig. Ezek a teremtmények mind a Szeretet manifesztációi, amik különböző formákban testesítik meg az életerőt. Mindegyikük tiszteletet érdemel. A bolygó új gyermekei, azok, akik az elmúlt 25 évben érkeztek erre a világra, különösen azok, akik az elmúlt 3-7 évben érkeztek, nagyon fontos leckét hoznak az emberiségnek, mert a felnőtt embereknek meg kell tanulniuk tisztelni a legkisebb gyermeket is ahhoz, hogy emlékezzenek arra, hogyan kell tisztelni önmagukat. Azért, mert a ti szükségleteitek és igényeitek nem kaptak tiszteletet és nem lettek teljesítve, és azért, mert ti ettől sértve és megalázva éreztétek magatokat, nem vagytok képesek teljes mértékben tiszteletben tartani saját szükségleteiteket, és ebből adódóan aztán nem vagytok képesek mások szükségleteit sem tiszteletben tartani.

Álljon itt példaként az, hogy tegyük fel mikor kicsik voltatok valami olyat tettetek, amitől zavarban éreztétek magatokat, a szüleitek pedig ezt mindenkinek elmesélték, mert azt gondolták, hogy ez milyen helyes vagy mókás. A szüleitek ezt nem szándékosan tették, azért hogy megalázzanak, hanem azért, mert nem voltatok képesek teljesen kifejezni az érzéseiteket, nem voltatok képesek elmondani nekik azt, hogy mennyire zavarban éreztétek magatokat vagy, hogy milyen mérgesek voltatok, milyen sértve éreztétek magatokat, amikor aláásták a bizalmatokat, vagy elárulták a magánügyeteket. Lehet, hogy az iskolában történt valami, ahol az egyik iskolatársatok ugratott benneteket. Mindannyian kivétel nélkül megtapasztaltátok szent személyes határaitok megsértését. Ezért aztán nem vagytok képesek teljes mértékben tisztelni magatokat, mivel nem lettetek felszerelve a szituáció helyrehozáshoz szükséges szerszámokkal, és a másik ember megtanításában, hogy tiszteletet tanúsítson irántatok.

Az Élet Nyolcadik elve a Tisztelet. Nem csak az idősebbek tisztelete, hanem az élet összes formájának a tisztelete. A gyermekek, az állatok, a növények és a láthatatlan világok tisztelete. Én, Guinevierre, intenzíven dolgozom a láthatatlan birodalmakkal, akik a Szeretet értékes őrzői. Mindössze annyit kell tennetek, hogy ráhangolódtok arra az elképzelésre, hogy esetleg mégis léteznek a tündérek, a manók és a törpék, tündérmeséitek szereplői. Mielőtt leszakítotok egy virágot, kérjetek előtte engedélyt a virágtól. Ha át akartok ültetni egy fát vagy egy bokrot a kertetekben, mondjátok el a növénynek, hogy mi fog vele történni. Mielőtt lenyírnátok a gyepet, egyszerűen kapcsolódjatok össze a fű tudatával, és figyelmeztessétek, mert sok millió miniatűr lénynek ott van az otthona, és jól esne nekik egy kis figyelmeztetés, mielőtt ez az óriási gép nekiesik, és lerombolja az otthonukat. Ez mind arról szól, hogy legyetek tudatában a világotoknak. Más szavakkal kifejezve, hogy legyetek TUDATOSAK. Ugyanúgy, ahogy ti is azt akarjátok, hogy tiszteljenek benneteket, és ragaszkodtok ahhoz, hogy az otthonaitokat is tiszteljék, és a személyes vagyonodat is tiszteletben tartsák mások. Az élet más birodalmai ugyanezt várják el. Az a mondás járja, hogy rengeteg időnek kell eltelni addig, amíg az emberek elkezdik felismerni, hogy az élet más birodalmai milyen életfontosságú szerepet játszanak az emberiség fejlődésében. Ugyanakkor boldogan jelentem ki, hogy egyre inkább tudatába kerülnek ennek. Amikor a gyermekeitek tündéreket vagy más elementál lényeket látnak, mielőtt azt mondanátok nekik, hogy ez csak a fantáziájuk szüleménye, engedjétek meg, hogy elmeséljék nektek az élményeiket, és minél jobban megengeditek ezt nekik, meglátjátok, hogy a ti ilyen irányú képességetek is elkezdődhet újra felébredni. Minden egyes emberi lény tágra nyitott szemmel született erre a világra, minden szeme ki volt nyílva. A földi utazás mindig azt eredményezi, hogy a harmadik szem bezárul, pedig a fizikai szemek is bezáródhatnak. Az emberek rengeteg rossz bánásmódot elfogadnak a többi ember és az élet többi királysága kapcsán, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Néhányan túl fájdalmasnak találják ez, ezért aztán elfordítják a fejüket. Ettől nem fog megszűnni a probléma. Itt az ideje, hogy az emberek lehetővé tegyék saját természetüknek és lelküknek, hogy összeolvadjanak a természettel.

9.  A kilencedik aranyszabály a HŰSÉG/ LOJALITÁS. Az önmagadhoz való hűség kéz a kézben jár az őszinteségeddel, az igazságoddal. Hűségesnek lenni azokhoz, akik legmélyebb sebezhetőségeiket rád bízták, akik rád bízták azokat az aspektusaikat, amiket nem akartak másokkal megosztani; azokhoz az emberekhez, akik a te válladon sírták ki magukat. A kutya a hűség tanítójaként van jelen a bolygón. Sokan azt veszitek észre, hogy bizonyos időszakokban a kutyák meglehetősen aktív részét képezik mindennapi életeteknek. Figyeljetek oda, hogy a természet hogyan beszél hozzátok, a szellem hogyan kommunikál veletek Isten különböző teremtményein keresztül, a zenén, a költészeten, az írott szavakon keresztül. És akkor meg fogjátok tanulni, hogy a Szellem mindig hűséges hozzátok, mindig megválaszolja a kérdéseiteket pontosan abban a pillanatban, amikor szükségetek van a válaszra. A kérdés a következő: Odafigyelsz? Tudatában vagy annak, hogy mi történik benned és körülötted?

Önmagatokhoz, a hitrendszereitekhez, az igazságotokhoz való hűségetek, és azokhoz, akik becsülnek, szeretnek és tisztelnek benneteket. Azokhoz, akik ott állnak mellettetek, és Istenhez való hűségetek, legyen az bárki, akinek Istent gondoljátok. Azáltal, hogy lojálisak/hűségesek vagytok, az istenség elveit élitek. Az istenség fő alapelve az, hogy bármit megtehetsz, amit csak akarsz, de soha ne árts semminek és senkinek. Akkor vagy hűséges az istenségedhez, amikor elegendő teret adsz mindenkinek, hogy hitrendszere szerint cselekedjen, spirituális és egyéb értelemben, ítélkezés nélkül. Az az igazság, hogy ha valaki azt hiszi, hogy az általa járt út Istenhez vezet, akkor az úgyis lesz, és senki ember fia nincs abban a helyzetben, hogy ítélkezzen egy másik személy hitrendszere felett, spiritualitására hivatkozva. Az én időmben tanúja voltam annak, amikor egy embert elpusztítottak vallási hiedelmei következtében. Ez volt a legborzasztóbb élményem, amivel együtt kellett élnem, mert láttam, hogy szíve együttrezgett Istennel, és azoknak, akik elrendelték ennek az embernek a kivégzését, félelem ült a szívükben, és nem értették, hogy Istennek milliónyi hangja van, hogy Istennek milliónyi arca van, és, hogy Isten mindig jelen van.

10.  A tizedik aranyszabály a SZENVEDÉLY. Az élet szenvedélye nélkül az ember nem képes a maga teljességében megtapasztalni az életet. A kreativitás az, ami lehetővé teszi a szenvedély megtapasztalását. A szenvedély szüli a kreativitást. Szenvedély nélkül épp, hogy csak csordogál a teremtőerő. A kreativitás nem merül ki a rajzolásban, az éneklésben vagy a táncban. A kreativitás az az életet adó erő, ami létrehozza és manifesztálja élő tapasztalatodat. Tehát az a kreatív energia, amit az elmétekben használtok, egy kreatív formában ölt testet, egy erőben, ami nem más, mint az életetek, amit most éltek. Minden energia kreatív. Teremthet akár pozitívat, vagy akár negatívat. Ez az, amiért a tudatosság és a tudatos élet oly fontos aspektusa egy mesternek, és ez az, amiért ez a tizenkét aranyszabály egyike a felemelkedés ösvényén. A szenvedély lehetővé teszi istenségetek kinyilvánítását; lehetővé teszi, hogy hasznosítsátok Istenadta tehetségeiteket és mások segítségére legyetek ebben a világban. Lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki abból az életből, amit választottatok.

A Szenvedély az élet szeretete, a szenvedély látja az örömet és elfogadja az élet ajándékait, amik a kihívásaid képében tárulnak eléd. A szenvedély az, amikor minden reggel, mikor felébredsz, köszönetet mondasz azért, hogy itt vagy ezen a bolygón. Megköszönöd magadnak, hogy ilyen bátor vagy, hogy ezekben az időkben itt vagy, és a fény vezetőjeként állsz, és kinyitod az ajtót azok számára, akik mögötted jönnek az úton. A szenvedély az a képesség is egyben, ami lehetőséget ad a továbbjutásra. Nézzétek meg a szenvedély szó betűzését. (Angolul a szenvedély=passion, PASS-I-ON – I pass on, azaz tovább megyek) Tehát ha magadhoz öleled a szenvedélyt, akkor képes vagy tovább is menni – magad mögött hagyni a múltadat, és magadhoz ölelni az élet minden pozitív aspektusát, amit az felajánl számodra. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy világotok tele van negativitással, ugyanakkor ki kell jelentenem, hogy sokkal több pozitivitás van jelen, mint amiről tudtok. Ennek az az oka, hogy a médiátok a negatív eseményekre jobban fókuszál, mint a pozitívakra, ezért sokkal inkább a negatív eseményekkel bombáz titeket, mint a pozitívval. Keressétek meg a módját minden nap az életben, hogy felismerjetek valami pozitívat, valami jót, ami az életetekben, vagy a környezetetekben, vagy a közösségetekben történik. Helyezzétek azt a szívetekbe, minden nap legyen egy szenvedélyes cselekedetek, akár a másik mosolyának vagy szemének, esetleg szép frizurájának dicsérete. Segítsetek másoknak, hogy meglássák önmaguk és a körülöttük lévő világ szépségét. Az be fogja indítani a szenvedély lángját a saját szívükben is. Nem hiszek abban, hogy akár egyetlen csúnya személy is él ezen a bolygón. Minden egyes ember csodálatos aspektussal bír. Az már az emberiségtől függ, hogy meg is találja, hogy arra összpontosítson. Minél inkább a szépségre fókuszáltok, annál inkább meg fogjátok a szépséget tapasztalni, és minél több szenvedély fűti az embereket, annál inkább érezni fogják az életet, mert SZERETVE érzik majd magukat.

11. A tizenegyedik aranyszabály az IGAZSÁG. Igazság nélkül semmi nem jöhet egyensúlyba. Ezért tisztességednek kell lenned az önmagaddal való kapcsolatodban. Biztosítanod kell, hogy az összes rossz dolog az életedben helyes volt. Ez a magadnak és a másoknak való megbocsátást foglalja magában. Az egyik legfontosabb gyógyító folyamat a megbocsátás. Amikor azt érzed, hogy valaki megsértette az igazságodat valamilyen formában, igazságot kell tenni, mégpedig a sérelem begyógyításával. Minden sérelmet, ami jelen van az énben, teljesen meg kell gyógyítani a teljes felemelkedés érdekében, valamint annak érdekében, hogy az egyén a különböző szintek mögé tudjon menni, amik a leckéket szolgáltatják, és lehetővé teszik az egyén gyógyulását. Amennyiben nem vagy felkészülve arra, hogy szembenézz a múltaddal és meggyógyítsd a sérelmeidet, akkor körbe-körbe fogsz szaladgálni, mint a saját farkát kergető kutya.

Azt is hozzá kell ehhez tennünk, hogy sokszor az egyén teste automatikusan emlékszik valamire a múltból, amikor valami olyan történik a jelenben, ami előhívja a múlt emlékezetét. Ez jelentkezhet egy hirtelen bosszúság vagy depresszió érzésben, aminek nincs semmi kézzelfogható oka. Vagy könnyekben törsz ki, szomorú vagy depressziós vagy, olyan mértékig, hogy nem akarsz mások jelenlétében tartózkodni. A test ilyen módokon emlékszik a múltra, és ez az emlékezet lényed érzelmi sejt szerkezetén keresztül áramlik ki. Máskor a test a fizikai struktúrán keresztül emlékszik, és a fiziológián keresztül fejti ki hatását. Sokan ilyenkor megfáznak, vagy visszatérő köhögés kapja el őket, esetleg folytonos fejfájás gyötri őket, ami migrénig fajulhat. Vannak, akiken kiütések keletkeznek, amik nem múlnak el, vagy valami olyan végzetes, mint a rák. Mindezek a testetöltések azt mutatják, amik nem lettek feldolgozva. Pszichológiátok határozza meg fiziológiátok erősségét.

Az Igazság az élet egy minősége, amit sokan nem tapasztalnak meg, valójában általánosságban ennek pont az ellenkezőjét tapasztalják meg. Amikor valaki úgy érzi, hogy tisztességtelenül bántak vele, neheztelés kezd épülni benne, ami bizonyos stádiumban haragként tör ki, vagy pedig elfojtásra kerül a gyökér csakrában, ami depresszióként ölt testet, valamint egyéb más betegség formájában. Bolygótokon az igazság hiánya az eredményezte, hogy sok ember a saját kezébe vette a törvényt, és úgy érezték, hogy a mérleg egyensúlyba került, és ez gyakran még rosszabb eredményhez vezetett, mint előtte. Hadd biztosítsunk benneteket arról, hogy az igazság napjai lassan felvirradnak. Mihály Arkangyal vezeti ezt a projektet, és egyre több és több olyan esetet fogtok látni, ahol az igazság győzedelmeskedik. Ez azt is jelenti, hogy az ok és okozat egyre azonnalibbá válik a manifesztációk során. Vannak, akik ezt „Azonnali Karmának” nevezik. Ha az Univerzum törvényei szerint éltek, akkor biztosan a mindenki számára legjobb igazságszolgáltatásnak lesztek szemtanúi.

12.  Az egyénnek a HIT (tizenkettedik aranyszabály) nagyon lényeges eszközét is hasznosítania kell. A Hit teszi lehetővé a hegyek megmozdítását. A Hit az, ami lehetővé teszi, hogy az ember egyik szemét Isten szeretetének örökkön jelenlevő fényén tartsa, még a legsötétebb órákban is. Az elmúlt 48 hónapban mindannyian nagyon stresszes helyzeteken mentetek keresztül. Nagyon mély sebekbe kellett belenéznetek, és mindannyian, akik most jelen vagytok, már aktívan dolgoztok felemelkedési folyamatotokon. Már mind a tizenkét aranyszabályon munkálkodtok, amik még mindig zárva vannak a negatív tudatosságban.

A Hit az egyike a legmagasabb hegyeknek, amit az emberek a legnehezebben másznak meg. A hit hegyéből sok tövis áll ki. Ezek a tüskék azok, amikor az ember életének legnehezebb kihívásaival találja szembe magát. A hit az a sétabot, ami átsegít benneteket a nehezen megmászandó hegyeken. Hit nélkül nincs remény, hit nélkül nehéz bizakodni. Találjátok hát meg a hitet a szívetekben Szeretteim – találjatok alkalmat rá, hogy újraépítsétek a Hit nővérével a kapcsolatotokat, és ő őszinte és hűséges barátotok lesz. Ez egy rendellenesség, hogy amikor a dolgok rosszra fordulnak, az első dolog, ami kirepül az ablakon, az nem más, mint a hit. Valójában ez az, amihez a legjobban kellene ragaszkodnotok annak érdekében, hogy túljussatok a kihívásotokon.

Ezt a tizenkét aranyelvet, ha tanulmányozzátok és alkalmazzátok, óriási változás áll be az életetekbe. Annak érdekében, hogy megtartsátok ezeket az elveket a szívetekben, imádkozzatok minden nap. Az ima megtörténhet meditáció, vizualizáció formájában, mondogathattok megerősítéseket, és ezt bárhol megtehetitek. A Keleti és a Nyugati tanítások összeolvadtak szeretteim. Többé már nem különállóak. A nyugati világ elkezdte sikeresen beépíteni a kelet sok tanítását, a kelet pedig megtanulta, hogy rugalmasabb legyen tanításaiban. Kelet nagyon merevvé vált, a nyugat pedig nagyon eltávolodott a lélektől, egészen mostanáig. Mert most összeolvadtak, ezért a bennetek lévő kelet és nyugat szintén összeolvadt. Nem mindenki képes lótusz ülésben ülni és több órán keresztül meditálni. A meditációs állapot az, amikor azt csinálod, amit szeretsz. De a legfontosabb az ima. Imádkozzatok a támogatásért, imádkozzatok a vezettetésért, imádkozzatok a bátorságért, az erőért, és azért a képességetekért, hogy igazak legyetek önmagatokhoz, igazak legyetek ahhoz a szerepetekhez, amit erre az életre választottatok. Ez teret ad számotokra, hogy valóban mindaz legyetek, akik lehettek. Az én szerepem ezekben az időkben az, hogy hozzásegítsem az emberiséget önmaga hatalmának felfedezéséhez. Nagyon szorosan együtt dolgozom Lord Kuthumival ezen. Ezért hívjatok hát minket imáitokban, vizualizációitokban, hívjatok minket, hogy legyünk jelen vizualizációtokban és meditációtokban, és mi egyensúlyt és békét hozunk majd számotokra. Energiáimmal a celestite kristályon keresztül tudtok összekapcsolódni. Kuthumi energiáihoz a pirit nevezetű kövön keresztül kapcsolódhattok. Ezek a kristályok a bennetek nyugvó keletet és nyugatot is kiegyensúlyozzák az elmétekben és a szívetekben. Itt az ideje, hogy újraegyesüljetek a lelketekkel. Lélek természetetekkel. Soha nem hagyott el benneteket. Mindössze ti feledkeztetek meg róla, és hatalmatok nagy részét az alacsonyabb egótoknak adtátok át, annak az egónak, aki most azt mondja, hogy biztonságos felhagyni az irányítással, és átadni azt a léleknek, és megtapasztalni azt az örömet, ami ezzel az egyesüléssel jár. Örvendezzetek hát Szeretteim, mert elérkezett az örvendezés ideje. Alkalmazzátok ezeket az alapelveket az életetekben, és adjátok meg magatoknak azt az ajándékot, hogy a legteljesebb mértékben megtapasztaljátok az életet. Ezek az alapelvek támogatni fogják a testeteken belül történő genetikai változásokat is. DNS-etek egyre aktívabbá és aktívabbá válik minden egyes – a Földön bekövetkező - fény beavatással. Az év minden egyes hónapja a tizenkét alapelv egyikének felel meg, amit most átadtunk nektek egytől tizenkettőig, és ebben a sorrendben megfelelnek a hónapoknak, januártól decemberig, tehát ez szolgálhat benneteket, ha megnézitek, hogy melyik hónap melyik témát jeleníti meg, és minden hónapban az adott témára összpontosítotok, azzal a tudatos tudással, hogy fel vagytok vértezve, jöjjön bármi is lelketek utazása során, megtanuljátok azt abban a hónapban. A tizenkét nagy bolygó, melyek hatást gyakorolnak egymásra, szintén rezonálnak azzal a tizenkét alapelvvel, amit most adtunk át számotokra. Minden nappal, és minden éjszaka 12 órából áll: aminek következtében mind a tizenkét aranyszabály jelen van nappalotok és éjszakátok tizenkét órájában. Örökké jelen vannak, csakúgy, mint mi. Hasznosítsátok az erőtöket, tegyétek lehetővé magatoknak, hogy visszavegyétek hatalmatokat azzal a tudással és bölcsességgel, amit a Szellem ajánl fel nektek szabadon, és örvendezzetek hát, ünnepeljétek az életet, amit varázslatos ajándékként kaptatok. A Szeretet tizenkét Felemelkedett Mestere, akik nagyon szorosan együtt dolgoznak a bolygóval ezekben az időkben, a tizenkét aranyelv egyikét testesíti meg, rájuk is számíthattok. Ugyan több ezer Felemelkedett Mester van, mégis ott van köztük ez a különleges tizenkettő, akik nagyon szorosan együtt dolgoznak a földi síkkal, és ők azok, akik valaha a kerek asztal tizenkét lovagja voltak. Több mint kétszáz lovag tudott leülni a kerek asztal mellé, mégis ez a tizenkettő lovag, akik Artúr Király udvarának a magját képezték, azok, akik segíteni fognak benneteket abban, hogy megtartsátok azt a képességeteket, hogy igazak és hűek legyetek önmagatokhoz. Artúr Király udvarának lovagjai tettek egy fogadalmat, miszerint soha nem indulnak csatába bosszú vagy személyes haszonszerzés céljából. Ha az egó felbukkant, nem cselekedtek. Felesküdtek, hogy betartják az élet alapelveit. Ez a tizenkét alapelv, amit most átadtunk nektek, ugyanaz, mint ami szerint a tizenkét lovag élt Artúr Királlyal együtt. Ezek voltak Camelot aranyszabályai, és Camelot újraszületik, és el fog jönni, hogy fizikai gyökeret eresszen a Földön még egyszer.

Mindannyian Hölgyek és Urak vagytok a magatok módján. Ismeritek az Élet alapelveit, mert azok ott vannak bennetek. Bevésődtek lényegetek központi magjába, amivel össze vagytok kapcsolva, mindössze meg kell találnotok ezt a kapcsolódási pontot, és én úgy hiszem, hogy ez a szívetekben található. Isten Fénye tartson meg benneteket isteni terveteknek megfelelően, Isten szeretete ihlessen és motiváljon mindnyájatokat, hogy mindig igazak legyetek magatokhoz és Istenetekhez, és minden nap találjatok egy pillanatot, amikor elismeritek életetek szépségét és örömét. Guinevierre, Lady Camelot vagyok. Isten Veletek!

Mindannyiótoknak lehetőséget szeretnénk ma adni, hogy válasszatok egyet a tizenkét alapelv közül, és mi alkalmat adunk rá, hogy szavakba öntsétek azt. Amelyiket kiválasztjátok, azzal kapcsolatban a vezetőitek és a Szellem a segítségetekre lesz az elkövetkezendő tizenkét hét során, hogy teljesen feldolgozzátok és legteljesebb fény aspektusába hozzátok azt. Ez a kezdete annak, hogy felemelkedési folyamatotokon vagy ösvényeteken tudatosabban kezdjünk el dolgozni. Ahogy azt már említettem, nem létezik ezen a planétán olyan ember, aki elmenekülhetne ez elől a tizenkét alapelv elől, mert ezek alkotják az életet ebben a korszakban. Ezeknek az elveknek a nagy részével súlyosan visszaéltek, aminek az eredményei mindazok a szörnyű tettek, amit sokan elkövettek. Azok, akik még mindig saját sérelmeik fájdalmának és sötétségének csapdáiban vergődnek, ezeket az aranyszabályokat sárba tiporták, mikor saját szabályaik szerint alkalmazták azokat. Ezeknek az embereknek a nagy része nem a kapzsiság és önmaga kielégítése céljából tette ezt. A legtöbbjük azért tette, mert nem tudott ennél jobbat. Amennyiben ti magatokévá teszitek ezt a tizenkét aranyelvet, és lehetővé teszitek, hogy ez az aranyfény ott éljen bennetek, és ragyogással töltsön meg benneteket, azáltal lehetővé teszitek azok számára, akik nem tudják, hogyan találhatnák meg fényüket, hogy megtalálják saját fényüket, és mindenekelőtt az erőt és a bátorságot ahhoz, hogy szembenézzenek sebeikkel és túljussanak a folyamatosan táplált fájdalmaikon, amik egészen addig élnek, amíg sötétség veszi őket körül. A sötétség nem más, mint a tudás hiánya, a szeretet hiánya. A sötétség tudatlanság.

Mindannyiótoknak, akik most jelen vagytok ebben a teremben, van egy nagyon fontos kérdésetek, szükségletetek, esetleg akartok valamit. Van olyan, hogy az akarat nem is olyan rossz dolog, mert ha nagyon, de nagyon akartok valamit, és az megvalósul, akkor bizonyos igényeitek kielégülnek. Abban az esetben viszont, amikor az alacsonyabb egótok és személyes hasznotok elnyerése motiválja az akaratotokat, akkor az nem támogat titeket és a környezetet. De a szükség vagy a szeretet motiválta akarat természetes, és az testet is ölthet. Sok alkalommal megvizsgáltuk, hogy az emberek önzőnek, sőt tisztátalannak érzik magukat azért, mert bizonyos dolgokat akarnak az életben – különösen azok, akiket nagyon konzervatív vallásos szülők neveltek fel. Nem számít, hogy milyen vallásról van szó, hiszen mindegyik vallás nagyon merev hitrendszerekkel rendelkezik, amit ti is bizonyára nagyon jól tudtok, ha egy egyház a hívei között tudhat titeket. Ez hatalmas mennyiségű bűntudathoz vezetett, és amikor valaki tele van ezzel a bűntudattal, akkor bizony nem tud maximálisan adni magának, vagy éppen nem képes teljes mértékben önmagából adni.

Más esetekben, azok az emberek, akiket túlságosan elborít a bűntudat érzése, túl sokat adnak magukból, és ezért már nem tudnak eleget adni maguknak. Ez sokszor a szegénység tudatosságához vezet. Mert, ha sok pénzed van, akkor „önző” vagy, és nem vagy „spirituális”, vagy ha nagy kényelemben élsz. És mi történik ilyenkor? Abban a pillanatban, a mikor pénzhez jutsz, gyorsan meg is szabadulsz tőle, hogy nehogy önzőnek vagy anti-spirituálisnak tűnjél, és ekkor a tudattalan és a tudatalatti is hozzásegít, hogy gyorsan megszabadulj a pénzedtől, anélkül, hogy ezt tudatosan végiggondolnád. Abban a pillanatban a kutyád megbetegszik, és a gyógyíttatására rengeteg pénzt ki kell fizetned. Vagy mondjuk valaki nekitolat az autódnak, és erre te is belerohansz egy másik autóba, és már meg is szabadultál a pénzedtől. Ezek mind egyszerű példák ugyan, mégis rengeteg mindenkivel megtörténnek, akiknél, mikor elkezdene beáramlani a pénz az életükbe, még mielőtt megteremtődne a banki egyensúly, már tova is száll.

A szegénység tudat a párkapcsolatokra vonatkoztatva ugyanígy működik. Egy olyan ember, akit elárult vagy megsértett egy kapcsolaton belül az egyik szülő, egy barát, egy rokon, egy tanító vagy bárki más, az soha nem lesz képes arra, hogy teljesen magába fogadjon, magához öleljen egy partnert, amíg ezekkel a dolgaival nem néz szembe. Tesztelni fogják a másik hűségét, bizalmát és szeretetét addig a szintig, amíg gyakorlatilag el nem taszítják azt a másikat maguktól, hogy aztán megerősíthessék saját hitrendszerüket, miszerint ők nem érdemlik meg a szeretetet. Más szavakkal, a szeretettel kapcsolatos szegénység tudat ezáltal megteremtődik, és te saját magad megerősíted saját magad számára, hogy te nem érdemelsz szeretetet. Újra elmondom, hogy a tudatalatti csodálatosan megteremti ezt számodra, mert a múltbeli tapasztalataidat játszod el újra. Ezért szoktuk azt mondani, hogy „éljetek tudatosan”. Legyetek tudatában annak a teremtő energiának, amit az elmétekben létrehoztok, és ami a fizikai valóságotokban ölt testet. Legyetek tudatában a gondolataitoknak, az érzéseiteknek, és a cselekedeteiteknek, hogy olyan jövőt teremthessetek magatoknak, amilyet akartok, és amire szükségetek is van. Mindannyian egyensúlyban lévő életet akartok. Szeretet, barátságot, hűséget, békét és boldogságot akartok. Anyagi függetlenséget akartok. Azt akarjátok, hogy képesek legyetek a szenvedélyeteknek élni, azt a munkát akarjátok végezni, ami valódi szenvedélyetek. Mindannyian ezt akarjátok. És amennyire akarjátok ezt, ugyanannyira szükségetek van rá. Szükségetek van rá, hogy egésszé váljatok. Szükségetek van rá, hogy önmagatok mesterei legyetek, és tökéletesen el kell sajátítanotok ezeket az elveket annak érdekében, hogy felemelkedhessetek a magasabb dimenziókba.

Tehát az akarat és a szükség gyakorlatilag kéz a kézben együtt járnak. És a hit a segítségetekre lesz az erő és a bátorság önmagatokban, az életben és az Istenben való megtalálásában, és mindezek elérésében.

Most azt szeretnénk kérni, hogy mindannyian foglaljátok szavakba, hogy melyik az az alapelv, amivel dolgozni szeretnétek, és életeteknek melyik az az aspektusa, ami a legtöbb támogatást és segítséget igényli ebben a pillanatban, és én, Kuthumi Felemelkedett Mester az összes többi Mesterrel egyetemben, beleértve személyes vezetőiteket, szavunkat adjuk, hogy mellettetek leszünk, hogy meggyógyítsunk és segítsünk benneteket bármiben, ahol gyógyulásra van szükségetek, és segítsünk abban, hogy tökéletesen elsajátítsátok a választott alapelvet. Legyetek tudatában annak a ténynek, hogy bármit is választotok, azt mi komolyan vesszük, és bármit, amit el kell távolítanunk a tudatosságotokból hitrendszerek, szokások, viselkedések, és esetlég fizikai körülmények, mint emberek, állások és egyéb más kapcsolatok formájában, azok el lesznek távolítva, amennyiben zavarják életeteknek azt az aspektusát mesterlétetekkel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a fény jelen legyen, a sötétséget el kell onnan távolítani. Annak érdekében, hogy a seb begyógyuljon, a fertőzést és a gyulladást meg kell gyógyítani.

 Forrás:  http://emesereiki.org/12Aranyszably.html